Toàn bộ nhân viên Trịnh Phú Gia Services trước khi đến công trình làm việc đều phải hoàn thiện chương trình đào tạo các quy trình công nghệ cơ bản trong nghề vệ sinh công nghiệp, đó là:

  • Quy trình lau sàn ướt
  • Quy trình lau sàn khô
  • Quy trình chà sàn bằng máy
  • Quy trình hút bụi
  • Quy trình làm sạch kính
  • Quy trình làm sạch toilet
  • Quy trình làm sạch văn phòng