Trịnh Phú Gia Services áp dụng mô hình quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO9001, mọi hoạt động của công ty được giám sát bằng các quy trình quản lý và được thực hiện bới các ứng dụng công nghệ cao (các phần mềm quản lý)..

Để kiểm soát chất lượng dịch vụ tại các công trình, Trịnh Phú Gia Services thực hiện qua 3 kênh thông tin độc lập:

  • Các giám sát dịch vụ (Phòng dịch vụ) kiểm tra chất lượng công việc
  • Nhân viên CSKH (Phòng kinh doanh) phụ trách hợp đồng định kỳ trao đổi với khách hàng, nhận ý kiến về chất lượng dịch vụ
  • Nhân viên QL chất lượng (Phòng HC-NS) định kỳ kiểm tra chất lượng dịch vụ

Tất cả các báo cáo đều được gửi trực tiếp đến Ban Giám đốc trực tuyến thông qua Internet, đảm bảo tính tức thời (Trịnh Phú Gia Services sử dụng dịch vụ Applications for Business của Google cho việc trao đổi thông tin nội bộ).