Do đặc thù nghành nghề dịch vụ vệ sinh công nghiệp sử dụng lao động phổ thông, một nguyên tắc đặt ra trong quản lý đối với Trịnh Phú Gia Services, đó là:

Đào tạo ⇰ Kiểm soát ⇰ Chế tài

Trong đó công tác đào tạo luôn được quan tâm chú trọng hàng đầu.

Toàn bộ nhân viên Trịnh Phú Gia Services trước khi đến công trình làm việc đều phải hoàn thiện chương trình đào tạo các quy trình cơ bản trong nghề vệ sinh công nghiệp, đó là:

  • Quy trình lau sàn ướt
  • Quy trình lau sàn khô
  • Quy trình chà sàn bằng máy
  • Quy trình hút bụi
  • Quy trình làm sạch kính
  • Quy trình làm sạch toilet
  • Quy trình làm sạch văn phòng

Ngoài ra đối với nhân viên làm việc tại các bệnh viện, tùy từng vị trí sẽ được đào tạo các Quy trình công nghệ vệ sinh áp dụng trong bệnh viện (chi tiết xem ở phần tiếp theo)