Đánh Giá Khách Hàng 1

Là phụ trách phòng hành chính nhân sự. Trước đây Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì việc nhân viên tạp vụ xin nghỉ ốm hoặc là nghỉ không đi làm, điếu đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc chính của Tôi. Nhưng sau khi biết đến dịch vụ cung cấp trọn gói vệ sinh văn phòng của Trịnh Phú Gia, Tôi thật sự thấy yên tâm về vấn đề Tôi nhiều khi băn khoăn này, nhờ có dịch vụ của Trịnh Phú Gia mà từ đó Tôi chuyên tâm vào công việc chính của mình hơn.Tôi thật sự cảm ơn các bạn nhân viên chuyên nghiệp Trịnh Phú Gia, Cảm ơn nhiều.